Mijn resultaten via procesregie

  1. Stevige en herkenbare basis om de provinciale bijdrage te concretiseren, o.m. via voorzitterschap RES, programmamanagement Flevolandse Energieagenda, ca. 6 miljoen euro aan regelingen gericht op energiebesparing, energieopwekking en bewustwording bij Flevolanders t.a.v. nut en noodzaak energietransitie
  2. Team (20+) dat zijn aandeel in strategie herkent als ook gezamenlijke doel en werkwijze
  3. Bestuurlijk en politieke angel verwijderd en vertrouwen in aanpak nieuwe gedeputeerde

Procesverloop samenwerking tussen organisaties

In 2018 speelde er veel op het gebied van energietransitie binnen de provincie. Er werd hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe windplan en beleid voor grootschalig zonne-energie werd ontwikkeld. Er was een politieke ambitie om een stevige regionale energieagenda en – vooruitlopend op de Omgevingswet – al een Omgevingsvisie vast te stellen. Maar ook was er politieke onrust en een nieuwe energiegedeputeerde.

Aan mij de schone taak om in deze dynamiek een koers te vinden die houvast gaf voor Statenleden, gedeputeerden, de ambtelijke organisatie en natuurlijk de partners in de regio. Ik organiseerde dialogen over evidence based-voorstellen. De stip op de horizon bracht ik binnen bereik door overzichtelijke stappen te schetsen waaruit men kon kiezen.

Zo ontstond een raamwerk met een heldere strategie, de verschillende rollen van de provincie gedefinieerd en met kaders was voor provinciale bijdragen in regionale en landelijke context. Dit resultaat kon rekenen op breed ambtelijk, politiek en bestuurlijk draagvlak.

Most Recent Projects