Procesregie voor samenwerking in de publieke sector, want complexe opgaven pak je samen aan.

Alleen, heb je wel de juiste partijen betrokken bij je opgave?

En voelen de andere partijen zich ook wel eigenaar van je opgave?

Hoe kan je iets van waarde opleveren voor de deadline?

Hoe kan je de besluitvorming effectief beïnvloeden?

Hoe kan je je rol effectiever en lichter maken?

Procesregie voor samenwerking in de publieke sector, want complexe opgaven pak je samen aan.

Alleen, heb je wel de juiste partijen betrokken bij je opgave?

En voelen de andere partijen zich ook wel eigenaar van je opgave?

Hoe kan je iets van waarde opleveren voor de deadline?

Hoe kan je de besluitvorming effectief beïnvloeden?

Hoe kan je je rol effectiever en lichter maken?

Procesregie

Als ervaren procesregisseur help ik je écht verder.

Als procesregisseur ben ik ervaren in complexe samenwerkingen van overheden met andere organisaties bij strategische en verduurzamingsvraagstukken rondom energie, regionale energiestrategieën en water. Ik breng hierbij flexibiliteit, focus én plezier.

Ik zorg voor een duidelijk en gedragen resultaat waarin alle betrokkenen zich herkennen, maar vooral ook verantwoordelijk voelen voor implementatie en vervolg.

Ik ontwerp daarvoor processen waarmee een stevige basis wordt gelegd voor een duurzame samenwerking.

Ik breng de verschillende -ook tegengestelde- belangen bijeen en zorg dat iedereen zich gehoord voelt en zich in het eindresultaat herkent.

Ik gebruik diverse analyse tools en beschik over een uitgebreide ‘gereedschapskist’ zodat er grip op het proces komt.

Ik kan je adviseren, ondersteunen of ontlasten bij het (opnieuw) vormgeven en regisseren van complexe samenwerkingen tussen organisaties die met verduurzamingsvraagstukken aan de slag gaan/zijn.

Resultaatdriehoek voor samenwerkende organisaties ©

Samenwerking is maatwerk, de basis is identiek

Elke samenwerking tussen organisaties is uniek en vraagt dan ook altijd om maatwerk.

Alleen, het beoogde resultaat van samenwerking is in mijn ogen altijd gebaseerd op 3 identieke pijlers: -1- Inhoud, -2- Relatie en -3- Proces.

Deze pijlers vormen de basis van de door mij ontwikkelde Resultaatdriehoek voor samenwerkende organisaties ©.

Buro Beekman Resultaatdriehoek samenwerkende organisaties ©
Buro Beekman © 2020: Resultaatdriehoek voor samenwerkende organisaties

6 hoekstenen in resultaatdriehoek

In mijn Resultaatdriehoek voor samenwerkende organisaties © hanteer ik zes hoekstenen. Alle zijn onderling afhankelijk en randvoorwaardelijk voor een goed resultaat.

De zes hoekstenen helpen mij het proces professioneel te regisseren. Hiermee kan ik het overzicht bewaren, kunnen de samenwerkende partijen met de juiste zaken aan de slag en blijven we stappen zetten.

Inhoud

-1- Feiten
Het begint met feiten die waar zijn voor alle betrokkenen. Discussie over feiten of inbreng van nieuwe feiten is voor mij een sein voor knelpunten op relatie of proces.

-2- Overeenstemming
Met behulp van ‘mutual gains’ technieken zorg ik dat het juiste gesprek wordt gevoerd waarbij het uitgangspunt is dat de taart groot genoeg wordt voor iedereen.

Relatie

-3- Leiderschap
Als het spannend wordt kijkt iedereen naar de procesregisseur. En terecht. Vandaar dat ik feedback stimuleer en mijn rol open en met (zelf)vertrouwen invul.

-4- Samenwerking
Ik creëer soepele samenwerking en eigenaarschap door aandacht voor wat er moet gebeuren, wie dat doet en hoe de interactie verloopt.

Proces

-5- Regie
Op basis van mijn beproefde methode richt ik interventies in voor inhoudelijk optimaal resultaat. Zo kan ik optimaal prioriteren, versnellen en monitoren.

-6- Afspraken
Ik draag zorg voor helderheid over formele afspraken met betrekking tot besluitvorming (governance) en het mandaat van de onderhandelaars.

Referenties


 • Lize is een stuwende kracht geweest in het vormgeven van de Flevolandse Energieagenda, de provinciale bijdrage daaraan en de basis van de Flevolandse regionale energiestrategie. Ontwikkelingen volgden elkaar snel op en zij wist daar flexibel mee om te gaan en het resultaat voor ogen te houden. Haar (interne) werkwijze is misschien niet altijd even fraai, maar ze weet de juiste mensen te betrekken en mensen herkennen zich in het resultaat en dat is toch waar het om gaat.

  Jop Fackeldey
  Jop Fackeldey Gedeputeerde Energie provincie Flevoland

 • Lize is iemand die goed kan luisteren en eruit haalt wat iedereen wil. Ze vindt de verbindende factor en vertaalt het naar een gezamenlijk verhaal met oog voor ieders belang. Ze geeft vertrouwen doordat ze telkens vanuit zicht op het geheel, weet wanneer wat waar een plek kan krijgen in het proces en dat inzichtelijk maakt. Zo zetten we als netwerk telkens opnieuw samen een stap naar een duurzamer Flevoland.

  Martine Visser
  Martine Visser Directeur-bestuurder Centrada Wonen

 • Met veel plezier heb ik met Lize gewerkt aan de regionale samenwerking voor de RES in Flevoland. Werken met Lize geeft energie. Met haar politiek bestuurlijke gevoel heeft ze goed door wanneer je moet variëren in snelheid om van een regionale samenwerking een succes te maken. Zo houdt ze iedereen bij elkaar. Haar creativiteit heeft onder meer gezorgd voor inspirerende bijeenkomsten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over haar relativeringsvermogen en humor.

  Remco Dolstra
  Remco Dolstra Manager Alliantiemanagement Dietz Communicatie & Strategie

 • Ik ken Lize als een zeer bevlogen mens, die gaat voor het maximale. Dat is een mooie passie en gedrevenheid. Ik herinner discussies waarin ze de lat voor ons gelijk heel erg hoog legde. Dat is bij ons de trigger geweest om 'groots' te mogen gaan denken. Daar ben ik haar dankbaar voor, want op de achtergrond is ze een zeer belangrijke stimulator geweest voor hoe het energieloket Flevoland thans is gepositioneerd (en indirect ook de NMFF).

  Vera Dam
  Vera Dam Directeur Natuur en Milieufederatie Flevoland

 • Ik heb Lize ervaren als iemand die het grotere geheel ziet en daarin weet te schakelen tussen de verschillende belangen. Als de druk hoog wordt en de vlam slaat in de pan, kan ze daar meestal de angel weer uit halen door het proces te benutten en de mensen zo bij elkaar te houden. Ook omdat het altijd voelbaar was dat ze voor het gezamenlijke resultaat ging.

  Geert Gielen
  Geert Gielen Duurzaamheidsregisseur gemeente Dronten

 • Samen met Lize hebben we het belang van het energiesysteem in Flevoland goed op de kaart gezet bij het bestuur en politiek. Daarnaast hebben we inhoudelijk afgestemd hoe we de kansen en mogelijkheden van de provincie en Liander op elkaar konden laten aansluiten. Lize is een enthousiaste persoon, inhoudelijk sterk en het is prettig om met haar samen te werken. Ze heeft goed inzicht op de inhoudelijke en bestuurlijke complexiteit van de energietransitie en kan partijen effectief aan elkaar verbinden.

  Marco Diekstra
  Marco Diekstra Strategisch omgevingsmanager Alliander

 • Ik vind Lize een charismatisch mens, met energie en moed. Een koersmaker, die zich niet in de hoek laat drukken, gelukkig. Een mens, die het verschil kan maken, het politieke en bestuurlijke begrijpt en vol overtuiging opgavegericht werkt. Soms heb je mensen nodig die anders kijken en doen en dan heb je aan haar een goeie.

  Ada van Oorschot
  Ada van Oorschot Afdelingshoofd Ruimte en Economie provincie Flevoland

 • Ik heb met Lize samengewerkt toen ze bij Vitens en daarna bij de provincie Flevoland werkte. Met Lize is het allereerst gewoon leuk samenwerken. Ze heeft grip op de materie, ze kan daarmee voor betrokkenen een goede context geven en het doel schetsen. Lize houdt van doorpakken; dat is fijn en maakt snel schakelen mogelijk. In haar communicatie is ze altijd duidelijk en to-the-point, een eigenschap die in het Noorden wel wordt gewaardeerd.

  Jack van der Wal
  Jack van der Wal Adviseur Energietransitie provincie Fryslan

 • Ik ken Lize als een nieuwsgierige adviseur die een goed beeld vormt van het vraagstuk en van de betrokken partijen om tot een advies te komen dat het verschil maakt. Zij maakt het verschil. Ze werkt met energie en zorgt dat het voor elkaar komt. Daar waar het onderhuids blijft, zorgt ze dat het op tafel komt. Daar waar het op tafel ligt, zorgt ze dat het proces een stap verder komt en dat de betrokkenen zich (nog meer) betrokken voelen. In het proces van de Regionale Energie Strategie Flevoland is zij degene geweest die vanuit onze Provincie voor de start heeft gezorgd en alle partijen om de tafel(s) heeft gekregen. Lize is vernieuwing, is nieuwe paden opgaan en gecommitteerde inzet voor positieve verandering.

  Philippe Spapens
  Philippe Spapens Afdelingshoofd Strategie en Beleid provincie Flevoland

 • Als ondernemer vind ik het samenwerken met ambtenaren niet altijd even makkelijk. Lize heeft mij weer laten zien dat er ook ondernemende mensen werken binnen de overheid. Die oprecht geïnteresseerd zijn in de belangen van een ander. Ze heeft geen eigen agenda maar streeft naar het maximaal haalbare waaraan mensen zich willen en kunnen committeren.

  Geert Jan Pastoor
  Geert Jan Pastoor Eigenaar Pastoor Consult BV

 • Lize is in augustus 2020 gestart als Procesbegeleider RES Cleantech Regio en heeft deze rol vervuld tot en met december 2021. Werkzaam in een regio waar complexe vraagstukken speelden zoals “Wind op de Veluwe/ wespendief” en het opstellen van de concept RES en RES 1.0. Lize had helder in beeld welke verschillende belangen en uitgangspunten er bij de stuurgroepleden, raden, inwoners en belangenorganisaties speelden. Haar politieke sensitiviteit heeft daartoe zeker bijgedragen. Mede door de belangrijke bijdrage van Lize is de RES 1.0 succesvol in de Cleantech Regio afgerond.

  Erik Visser
  Erik Visser Wethouder Epe en waarnemend voorzitter Stuurgroep RES Cleantech Regio

 • Met Lize heb ik ruim een jaar intensief en heel prettig samengewerkt vanuit mijn rol als projectleider voor de RES Cleantech Regio. Ik heb Lize ervaren als een zeer betrokken, betrouwbaar, wendbaar en weerbaar in een complexe omgeving en als zeer resultaatgericht. Daarbij laat zij de ambities niet snel los en blijft zij streven naar het hoogst haalbare. Haar vermogen om complexe inhoud te vertalen naar overzichtelijke beelden is zeer behulpzaam. Lize is in staat om met iedereen op elk niveau verbinding te maken en vanuit deze verbinding stappen te zetten. Dit maakt haar breed inzetbaar als procesregisseur!

  Evelyne van de Vlekkert
  Evelyne van de Vlekkert Projectleider RES Cleantech Regio
 • Ik heb Lize in 2021 en 2022 leren kennen als een betrokken en kundig procesregisseur van de Regionale Energie Strategie Foodvalley. Na een bestuurlijk intensieve planvormingsfase heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het opzetten en implementeren van een uitvoeringsorganisatie. Zij heeft laten zien dat zij bestuurlijk complexe opgaven overziet en kan analyseren, kan die vertalen naar heldere en concrete uitvoeringsdoelen en weet voor de uitvoering daarvan draagvlak te creëren bij de verschillende betrokken partijen. Lize is een fijne en toegankelijke collega, gaat lastige dilemma’s niet uit de weg en is vasthoudend waar het gaat om een tijdige beantwoording van vraagstukken.

  Harke Dijksterhuis
  Harke Dijksterhuis Wethouder gemeente Nijkerk, Bestuurlijk trekker RES Foodvalley

Mijn werk

Lize Beekman, procesregisseur

Waar ik in geloof

Complexe opgaven pak je samen aan
De grote opgaven van nu kunnen alleen samen worden opgepakt. De klimaatverandering zet ons onder druk, de ambities in het Klimaatakkoord zijn groot en de Omgevingswet schrijft ons voor anders, meer gelijkwaardig te werken. Het vormgeven en begeleiden van zo’n samenwerking is complex en vraagt inhoudelijke kennis, persoonlijk leiderschap en een helder proces.

Een zorgvuldig samenwerkingsproces leidt naar een beter besluit
Als onafhankelijk procesregisseur sta ik altijd in dienst van het proces naar het resultaat. Ook als dat soms een beetje schuurt. Ik geloof dat iedereen die belang heeft bij een besluit een rol moet kunnen hebben in dat proces. Want zorgvuldige processen zorgen voor betere besluiten die de opgave het meest dienen.

(H)erkennen van verschillen voor effectieve samenwerking
Het is echter mijn ervaring dat het belang van procesregie wordt onderschat. Maar door te zorgen voor grip op het proces, krijgen inhoudelijke discussies en relationele wrijvingen ruimte. Door te (h)erkennen en gehoor te geven aan wat er speelt, houd je mensen betrokken en kom je samen verder. En doordat je kunt spelen in de tijd, kun je ontspannen blijven zien wat nodig is voor een effectieve en resultaatgerichte samenwerking.

Procesregie brengt flexibiliteit, ook onder druk
Samenwerkingen worden soms onder druk gezet door politiek of onwil bij organisaties. Lastig, maar met behulp van professionele procesregie zeker wel te managen. In een wendbaar proces kun je politieke besluiten heel goed een plek geven zonder dat het verlammend werkt. En onwil bij een organisatie staat voor een nog onbekend belang of behoefte. Want een partij wil maar zelden écht niet, waarom zitten ze anders aan tafel?

Wie ik ben

Van tegengestelde belangen naar gezamenlijk resultaat?
Ik ben een ervaren procesregisseur die de verschillende -en zeker ook de tegengestelde- belangen op tafel krijgt en van daaruit gezamenlijk de vervolgstappen weet te zetten. Ik ben een creatieve denker die het geheel overziet en van daaruit kan inzoomen op wat er nodig is op verschillende momenten. Met doorzettingsvermogen, een beetje relativering op zijn tijd en vooral met veel plezier heb ik samen met anderen mooie en bijzondere resultaten behaald.

Gelijkwaardigheid in besluitvorming als sleutel tot succes
Mijn interesse is altijd uitgegaan naar besluitvorming: waarom en hoe wordt welk besluit genomen en door wie? En hoe kun je daar invloed op hebben? Ik ben heilig overtuigd van gelijkwaardigheid: Iedereen die wil bijdragen of belang heeft bij het besluit, moet kunnen bijdragen. En ik geloof dat iedereen die wil bijdragen per definitie een waardevolle bijdrage kan hebben.

Brede achtergrond voor rijk gevulde gereedschapskist
Mijn ervaringen in communicatie, participatie, strategisch omgevingsmanagement, mutual gains approach, teamcoaching en beleidsprocessen zijn allemaal onmisbaar geweest. Om te ontdekken wat wanneer het beste werkt en om de onderlinge samenhang te ontdekken. Het vergroot mijn ‘fingerspitzengefuhl’ en vult mijn gereedschapskist steeds verder. Daarom start ik dit jaar mijn eigen onderneming om mijn expertise zo breed mogelijk in te zetten en met helemaal toe te leggen op procesregie als vak.

Mijn verkorte CV

Als je browser geen PDFs ondersteunt, kan je ook mijn verkorte CV downloaden of ga je naar mijn uitgebreide CV op LinkedIn.

Lize Beekman - Procesregisseur
Buro Beekman logo kleur procesregie

Contact

Ben jij benieuwd wat ik voor jou of jullie samenwerking kan betekenen? Bel mij op 06 1292 5571.

Buro Beekman

Beatrixlaan 44
NL-3761 BE Soest

KvK 66343445
BTW-ID NL001576156B46
IBAN NL83 ASNB 8831 2247 94

Lize Beekman

Bel mij: 06 1292 5571
Mail mij: lize@burobeekman.nl