Mijn resultaten via procesregie

  1. SOK Utrecht: strategische samenwerking provincie, maatschappelijke partners en Vitens
  2. Medicijnresten in grondwater landelijk geagendeerd
  3. Aankoop nieuwe gronden voor innovatieve natuurlijke zuivering oppervlaktewater

Procesverloop samenwerking tussen organisaties

Voor drinkwaterbedrijf Vitens was het kwalitatief veiligstellen van de drinkwaterbronnen op de lange termijn een betrekkelijk nieuw inzicht. Drinkwater werd toch als iets maakbaars beschouwd. Maar met het intensievere gebruik van onze ondergrond en allerlei nieuwe verontreinigingen is het produceren van schoon drinkwater hoe langer, hoe meer een uitdaging aan het worden.

Kort voor mijn start als strategisch omgevingsmanager was in Nederland enorm bezuinigd op gelden voor natuur en natuurbeheer. Beheerders wilden deze tekorten deels gecompenseerd zien door Vitens (ecosysteemdiensten).

Door het ecosysteem van water centraal te stellen via Mutual Gains Approach (MGA), wist ik de schijnbaar tegengestelde belangen van grondwater en natuur te verbinden in een gezamenlijke opgave. Hierdoor werd het gemakkelijker samen te werken aan het veiligstellen van drinkwaterbronnen op de lange termijn en daarmee natuurwaarden te versterken. Dit resulteerde onder meer in strategische samenwerking in Utrecht tussen Vitens, TBO’s, maatschappelijke organisaties en de provincie.

Most Recent Projects