Mijn resultaten via procesregie

  1. Gezamenlijk bod na bestuurlijk en inhoudelijk complexe periode nav ecologisch onderzoek
  2. Ontwerp-RES 1.0 geschreven en gereed voor inspraak in maart ’21 (besluitvorming in najaar ’21)
  3. Gedragen visie op RES 1.0 als ontwikkelagenda

Procesverloop samenwerking tussen organisaties

De Cleantech Regio had een zeer ambitieus Concept RES waarbij een groot aandeel wind op de Veluwe was voorzien. Er waren verschillende zoekgebieden voor wind gedefinieerd waarbij vooral onderzocht is wat de maximale potentie kon zijn. Voor zon was een meer globale verkenning naar de potentie gedaan.

Op basis van een landschapsanalyse is, in samenwerking met een ontwerpcoalitie, een (digitaal) proces met belanghebbenden gestart waarin de zonneladder verder voor de regio is uitgewerkt. Daarnaast werden de zoekgebieden voor wind aangescherpt vanuit de wens om de balans wind/zon te verbeteren. Ook werden kansen voor combinaties met andere opgaven uitgewerkt. Deze ruimtelijke strategie is op de valreep ingehaald door de impact van de Wespendief op de Veluwe. Dit zorgde in het staartje van het proces, dat toch al onder grote druk stond, voor grote bestuurlijke onrust. Doordat ik het proces scheidde van de inhoud, heldere scenario’s ontwikkelde en voorlegde en bijdroeg aan een grondige ambtelijke voorbereiding is het gelukt om tot een gezamenlijk bod te komen waar de bestuurders trots op zijn. En niet onbelangrijk, met de kennis van nu, het lijkt te gaan redden in de besluitvorming.

Most Recent Projects