Mijn resultaten via procesregie

  1. Strak proces en sterk inhoudelijk bod en kwantitatief bod ad ca. 13,5% nationale opgave
  2. Concept-RES in januari 2020 gereed voor behandeling door volksvertegenwoordigers
  3. 30+ regionale partners: bestuurlijk, ambtelijk en management

Procesverloop samenwerking tussen organisaties

In de provincie Flevoland was de samenwerking bestuurlijk en ambtelijk nog niet zo stevig toen ik begon. Partijen keken vooral naar elkaar (soms argwanend) en met zijn allen naar de provincie. En die provincie kon het eigenlijk niet goed doen. Inhoudelijk gebeurde op verschillende plekken al wel veel.

Samen met het kernteam heb ik inzichtelijk gemaakt welke mijlpalen wanneer moesten worden behaald en hoe deze met elkaar samenhingen. De verantwoordelijkheid legden we bij die mensen die een belang voelden bij een onderwerp. Bestuurlijk organiseerde ik dialogen over ambitie en samenwerking. Tientallen werkgroepen gingen met mijn instructie aan de slag. Uitgedaagd om ambitieus te zijn en met duidelijke resultaatafspraken en deadlines. Bij knelpunten maakte ik inzichtelijk aan werkgroep of bestuurders wat nú nodig was en waar we meer tijd voor konden nemen.

Dit heeft gezorgd voor een herkenbaar eindresultaat, waarin zowel ambitie als politieke tegenstellingen een plek hebben gekregen. En bovenal een groep mensen die zich verantwoordelijk voelt voor het vervolg.

Most Recent Projects